Informatie

Deventer Boekenmarkt, de Grootste van Europa

Datum: zondag 4 augustus 2024
Tijd: 9.30 – 17.30 uur
Toegang: gratis
Locatie: Deventer IJsselkade en binnenstad
Bezoekersaantal: ca. 125.000 personen
Boekje: Het Deventer Boekenmarktboekje is verkrijgbaar via de VVV

Publieksinformatie

VVV Deventer
Brink 89 (Penninckshuis)
Tel: 0570 710 120
www.deventer.info